รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
6
2
0
0
13
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
9
3
4
0
0
16
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
12
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
11
10
8
5
0
34
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 1  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 2  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 3  
 อรฤดี  เธียรสุภรพงษ์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 2  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 3  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 5