รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 1 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
2
2
6
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
7
1
9
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
9
10
8
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
5
11
12
11
0
39
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 1  
 วาสนา  บุญแสวง
คู่ที่ 2  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 3  
 ดรุณี  ผ่องสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 4  
 วาสนา  บุญแสวง
คู่ที่ 5  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 1  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 2  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 3  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 3  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 4  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 5