รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 3 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
6
5
3
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
11
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
5
6
13
8
0
32
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
17
11
0
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
11
5
15
3
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
10
9
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
7
11
11
9
11
49
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
11
8
5
11
9
44
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 1  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 2  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 3  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 4  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 5  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 1  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 2  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 5