รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 3 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
11
6
11
7
0
35
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
8
11
13
11
0
43
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
3
11
3
9
0
26
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
7
11
11
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
4
4
2
0
21
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
9
11
11
11
0
42
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 1  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 2  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 4  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 5  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 1  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 2  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 3  
 จักรพงษ์  พงษ์เพ็ง
คู่ที่ 3  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 4  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 5