รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
7
6
10
0
0
23
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
7
6
8
0
0
21
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
8
8
11
11
49
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
7
11
11
3
9
41
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 1  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 2  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 1  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 2  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 3  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 4  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 5