รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
5
6
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
5
3
9
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
3
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 1  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 2  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 3  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 3  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 4  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 5  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 1  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 5