รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 1 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
0
0
0
0
0
0
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 1  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 2  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 3  
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 3  
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 4  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 5