รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 6 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 19:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
14
11
11
0
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
12
8
8
0
0
28
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
5
5
3
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
13
11
4
7
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
4
11
11
48
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
6
6
13
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
15
0
0
37
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อธิพงศ์  สุริยา
คู่ที่ 1  
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ที่ 2  
 ธีรวุฒิ  ไชยธรรม
คู่ที่ 3  
 อธิพงศ์  สุริยา
คู่ที่ 4  
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ที่ 5  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 1  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 2  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 3  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 4  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 5