รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 3 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 19:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
9
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
9
8
11
8
0
36
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
11
10
4
4
0
29
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
5
12
11
11
0
39
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
10
9
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
5
8
7
0
0
20
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
6
8
9
0
0
23
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 เมธี  เถื่อนกุล
คู่ที่ 1  
 ชวนิช  วงศ์จรรยา
คู่ที่ 2  
 ศรายุธ  เจตนเสน
คู่ที่ 3  
 ชวนิช  วงศ์จรรยา
คู่ที่ 4  
 เมธี  เถื่อนกุล
คู่ที่ 5  
 โสภณ  งอกอ่อน
คู่ที่ 1  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 2  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 3  
 โสภณ  งอกอ่อน
คู่ที่ 4  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 5