รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 18:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
6
4
5
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
9
4
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
5
11
10
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
7
12
0
41
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 อมรศักดิ์  สวัสดี
คู่ที่ 1  
 อรุณ  นาคาพงศ์
คู่ที่ 2  
 รักษพล   ก้อนอำพร
คู่ที่ 3  
 อรุณ  นาคาพงศ์
คู่ที่ 4  
 อมรศักดิ์  สวัสดี
คู่ที่ 5  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 1  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 2  
 ชัยสิทธิ์  เปล่งวุฒิไกร
คู่ที่ 3  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 4  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 5