รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 18:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
12
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
4
10
5
0
0
19
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
7
13
4
7
0
31
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
11
0
44
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
44
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
6
8
13
9
0
36
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
15
11
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
3
13
8
0
0
24
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 2  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 5  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 2  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 3  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 4  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 5