รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
3
4
4
0
0
11
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
8
4
8
0
0
20
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
4
5
8
0
0
17
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 1  
 อภิชาติ  กล้ากลางชน
คู่ที่ 2  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 3  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 4  
 อภิชาติ  กล้ากลางชน
คู่ที่ 5  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 1  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 2  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 3  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 3  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 4  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 5