รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
3
9
7
0
0
19
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
7
4
4
0
0
15
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
3
7
9
0
0
19
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 1  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 2  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 3  
 ศุภกิจ  นนทนานันท์
คู่ที่ 3  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 4  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 5  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 1  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 2  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 3  
 ชัยสิทธิ์  เปล่งวุฒิไกร
คู่ที่ 3  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 4  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 5