รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 3 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
5
8
7
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
8
7
5
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
9
6
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 1  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 2  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 3  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 4  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 5  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 1  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 2  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 4  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 5