รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
6
5
4
0
0
15
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
4
3
7
0
0
14
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
12
11
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
11
10
3
7
0
31
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์
คู่ที่ 1  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์
คู่ที่ 5  
 ปัญญคุณ  รัตนเสถียร
คู่ที่ 1  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 2  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 3  
 ปัญญคุณ  รัตนเสถียร
คู่ที่ 3  
 ปัญญคุณ  รัตนเสถียร
คู่ที่ 4  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 5