รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 5 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
4
0
2
0
0
6
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
4
2
5
0
0
11
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
6
5
5
0
0
16
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 1  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 2  
 อรฤดี  เธียรสุภรพงษ์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 ธีรนุช  สุมขุนทด
คู่ที่ 1  
 ปาณิสรา  ประจุดทะศรี
คู่ที่ 2  
 พรเทพินทร์  สุขแสงประสิทธิ์
คู่ที่ 3  
 ธีรนุช  สุมขุนทด
คู่ที่ 4  
 ปาณิสรา  ประจุดทะศรี
คู่ที่ 5