รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 1  
 กาญจนา  คงนุ้ย
คู่ที่ 2  
 โสรดา  น้อยดี
คู่ที่ 3  
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 4  
 กาญจนา  คงนุ้ย
คู่ที่ 5  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 1  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 4  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 5