รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
3
1
5
0
0
9
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
7
2
4
0
0
13
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
9
4
5
0
0
18
-


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 1  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 2  
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 3  
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 4  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 5  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 1  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 2  
 สุรีวัลย์  ศรีจาด
คู่ที่ 3  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 4  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 5