รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 6 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
3
6
4
0
0
13
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
6
6
7
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
6
4
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
8
9
10
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
11
12
0
0
34
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 1  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 2  
 สุวิทย์  เรืองจาบ
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 5  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 1  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 2  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 3  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 4  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 5