รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
1
3
4
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
3
4
7
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
11
4
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
13
11
0
0
35
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 อมรศักดิ์  สวัสดี
คู่ที่ 1  
 รักษพล   ก้อนอำพร
คู่ที่ 2  
 อรุณ  นาคาพงศ์
คู่ที่ 3  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 1  
 จิรพัฒน์  เกษตรตระการ
คู่ที่ 2  
 วิทยา  กองแก้ว
คู่ที่ 3