รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
7
2
3
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
13
11
11
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
11
4
6
0
0
21
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
17
6
8
0
41
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
12
15
11
11
0
49
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
9
9
4
0
0
22
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
12
7
11
10
11
51
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
10
11
7
12
6
46
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 1  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 2  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 3  
 ศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 4  
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 5  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 2  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 5