รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
9
8
9
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
6
8
11
11
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
3
11
11
6
6
37
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
3
7
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
11
8
6
6
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
5
11
11
11
0
38
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 1  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 2  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 3  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 3  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 4  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 1  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 2  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 3  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 3  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 4