รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
5
11
4
5
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
6
11
11
0
39
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
5
11
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
8
6
11
7
0
32
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
4
11
14
0
41
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
10
11
6
12
0
39
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
7
11
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
8
11
7
9
0
35
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 1  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 2  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 3  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 3  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 4  
 ปัญญคุณ  รัตนเสถียร
คู่ที่ 1  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 2  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 3  
 ปัญญคุณ  รัตนเสถียร
คู่ที่ 3  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 4