รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
11
3
4
11
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
9
11
11
13
0
44
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
6
11
9
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
11
9
11
7
6
44
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
7
7
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
12
11
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 1  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 2  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 1  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 2  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4