รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
4
5
6
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
7
7
11
6
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
9
11
0
42
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
8
8
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 1  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 2  
 ศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 4  
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 5  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 1  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 2  
 อัจฉรา  เสาว์เฉลิม
คู่ที่ 3  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 5