รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
1
2
2
0
0
5
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
1
2
0
0
8
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
1
4
2
0
0
7
-


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 1  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 2  
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 3  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 4  
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 5  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 1  
 ฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
คู่ที่ 2  
 สุพัตรา  ไชยบาล
คู่ที่ 3  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 4  
 ฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
คู่ที่ 5