รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 6 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
5
12
11
4
7
39
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
11
10
8
11
11
51
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
13
11
12
0
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
8
15
1
10
0
34
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
10
11
11
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
9
12
9
5
0
35
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
7
2
5
0
0
14
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 1  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 2  
 ทศพล  หว่านณรงค์
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 1  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 2  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 3  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 4  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 5