รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป สาย สาย 3 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
8
1
1
0
0
10
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
4
4
9
0
0
17
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
6
7
7
0
0
20
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กรศักย์  ตันติวิชช์
คู่ที่ 1  
 เพทาย  พัฒนไทยานนท์
คู่ที่ 2  
 เมธี  พรมสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 โสภณ  งอกอ่อน
คู่ที่ 1  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 2  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 3