รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ทั่วไป สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.20 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
   
 
 
Remark :
อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
 
Remark :
พีระพล  อินทรีย์วงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
WR - World Record
=WR - Equalled World Record
OR - Olympic Record
=OR - Equalled Olympic Record
AS - Asian Record
=AS - Equalled Asian Record
R.T. - Reaction Time
DQ - Disqualified
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
RET - Retired
BYE - BYE
WO - Walkover
R - Righthanded
L - Lefthanded
DQ - Disqualified
* - Server
(W) - Winner
ITTF - International Table Tennis Federation
F - ฟาล์ว
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะ BYE - ชนะ BYE