รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  สาย 3  รอบที่ 2  .None
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยพะเยา

11

11

-

1

เข้ารอบ

2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7

11

11

2

เข้ารอบ

3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11

9

9

3

-

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์