รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ เปตอง - ทีมชาย  สาย 7  รอบที่ 2  .None
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11

0

1

3

-

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0

7

-

4

-

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

9

11

11

2

เข้ารอบ

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2

11

11

-

1

เข้ารอบ

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์