รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ เปตอง - ทีมชาย  สาย 5  รอบที่ 1  .None
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2

6

11

11

2

เข้ารอบ

2

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2

11

6

5

3

-

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

11

11

-

1

เข้ารอบ

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4

3

-

4

-

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์