รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ เปตอง - คู่ผสม  สาย 3  รอบที่ 1  .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2

11

11

-

1

เข้ารอบ

2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2

5

11

11

2

เข้ารอบ

3

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2

11

3

5

3

-

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-

-

-

4

-

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์