รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

นักกีฬา

สังกัด

อันดับ

หมายเหตุ

1

สุรินทร์ มะติมุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

เหรียญทอง

2

ณรงค์ เมตไตรพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2

เหรียญเงิน

3

ศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3

เหรียญทองแดง

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะBYE - ชนะBYE