รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์


รายการ หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมหญิง  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ลำดับ

นักกีฬา

สังกัด

อันดับ

หมายเหตุ

1

นางสาวทิพย์วรรณ อุดทาคำ

นางสาวปนัดดา ประทุมศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

1

เหรียญทอง

2

นางสาวมนัสวี ประทุมทิพย์ 

นางสุพิชญา ตรีบุญเมือง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

เหรียญเงิน

3

ผศ.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ 

นางณหทัย วิจิตโรทัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

เหรียญทองแดง

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะBYE - ชนะBYE