รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
389
สมบัติ  ชิณะวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
212
อุบล  ทองปัญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
418
วิเชียร  คนฟู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
388
สรายุทธ์  น้อยเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
387
สมชาย  ดอนเจดีย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
672
-
-
-
672
2
043
จิระพล  ศรีเสริฐผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
047
วัฒนวงศ์  รัตนวราห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
043
บัลลังก์  กลิ่นจันทร์แดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
126
สาทิพย์  จุไรรัตน์พร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
132
วีรวัชร์  ทองยอดดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
699
-
-
-
699
3
061
สมหมาย  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
078
สงัด  ปัญญาพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
092
พิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
060
พัฒนพงศ์  โตภาคงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
091
พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
734
-
-
-
734
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified