รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
160
รัฐชาติ  มงคลนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
193
ต่อศักดิ์  พฤกษะริตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
ต้นพงศ์  แก้วคงคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
236
เชษฐ  พัฒโนทัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
670
-
-
-
670
2
316
ทรงวุฒิ  คิดควร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
352
ธงชัย  มาลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
303
ภุชงค์  รุ่งอินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
307
ยศพนธ์  นิตย์แสวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
411
จักกริช  พฤษการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
675
-
-
-
675
3
081
Robert James  Mcevoy
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
096
บริหาร  สุวรรณเรือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
058
บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
012
ก่อพร  พันธ์ุยิ้ม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
045
พีรศุษม์  รอดอนันต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
683
-
-
-
683
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified