รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
19
สนธยา  สีละมาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
-
-
18
ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73
-
-
-
73
5
สราวุธ  ศรีงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
2
สุเมธ  ไชยประพัทธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138
-
-
-
138
Silver
3
มนตรี  กาญจนะเดชะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138
-
-
-
138
Bronze
1
มานพ  คูหาแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138
-
-
-
138
Gold
4
สาธิต  เจริญฉิม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
6
ปัญญา  ศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
139
-
-
-
139
7
พุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
-
-
-
140
8
ไมตรี  แก้วทับทิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
142
-
-
-
142
9
ประพาส  ศรีวิลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
-
-
-
145
10
ประพันธ์  แม่นยำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
146
-
-
-
146
11
เสวก  ชมมิ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
147
-
-
-
147
12
นักสิทธิ์   ศรีกุลชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
-
-
-
149
13
ธิติพันธ์  ตริตระการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
149
-
-
-
149
14
สมบัติ  ชิณะวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
149
-
-
-
149
15
เฉลิมพงษ์  ฉัตรดอกไม้ไพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
155
-
-
-
155
16
สมชาย   ไกรสังข์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158
-
-
-
158
17
จะเด็ด  ศิริงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
161
-
-
-
161
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified