รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ไชยเดช  เทพไชย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
141
-
-
-
141
Gold
2
สมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142
-
-
-
142
Silver
3
สุกรี  รองโพธิ์ทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
-
-
-
144
Bronze
5
มงคล  ดอนขวา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
-
-
-
149
4
สมเกียรติ  โกศัลวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
149
-
-
-
149
6
เสน่ห์  เอกะวิภาต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
151
-
-
-
151
8
สมศักดิ์  สุหร่ายคิมหันต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
165
-
-
-
165
7
สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
-
-
-
165
9
พัฒนา  บุญญประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
171
-
-
-
171
10
สันติ  ศรีเสริมโภค
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
180
-
-
-
180
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified