รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
30
สมชาย  รัตนคช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
75
-
-
-
75
7
ธวัช  รัตนมนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
6
บัญชา  พูลโภคา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138
-
-
-
138
1
บัณฑิต  ศรีสุชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Gold
2
กฤษณ์  พลอยโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
3
วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
138
-
-
-
138
Bronze
4
อิศเรศ  สมณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
138
-
-
-
138
5
กฤช  คำณูนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
138
-
-
-
138
8
นำโชค  จิตร์แจ้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140
-
-
-
140
9
สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141
-
-
-
141
10
สมยศ  ทุ่งหว้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
145
-
-
-
145
11
วิญญู  วิญญุนาวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
148
-
-
-
148
12
วีระพันธ์  จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149
-
-
-
149
13
จิระ  แนบสนิท
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
151
-
-
-
151
14
พิทยา  เรืองเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
153
-
-
-
153
15
บุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
154
-
-
-
154
16
โชคดี  รักทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
156
-
-
-
156
17
156
-
-
-
156
19
ลักษณ์  เพียซ้าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161
-
-
-
161
18
วิริยะ  หิรัญพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
161
-
-
-
161
20
กุมุท  สังขศิลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164
-
-
-
164
21
รัฐพร  ศรีพระธาตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167
-
-
-
167
22
สมคิด  ดวงจักร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
168
-
-
-
168
23
ขรรค์ชัย  หอมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
169
-
-
-
169
24
ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170
-
-
-
170
25
เมธา  ศิริกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
174
-
-
-
174
26
จิรวัฒน์  เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
174
-
-
-
174
27
เรืองฤทธิ์  ธรรมรส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
175
-
-
-
175
28
ไพฑูรย์   นิลเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
178
-
-
-
178
29
ธวัช  มุสิกธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
180
-
-
-
180
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified