รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ปิยะศักดิ์  ปักโคทานัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
Gold
4
กิตติศักดิ์  ณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138
-
-
-
138
2
สุรเชษฐ  จามรมาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
3
วินัย  พูลศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Bronze
5
วิจักร  ศรีสมภาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138
-
-
-
138
6
สืบศักดิ์  มีพวงพินธ์ุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140
-
-
-
140
7
ประภาพรณ์  ขันชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
-
-
-
140
8
ธนทัต  สุขากูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
142
-
-
-
142
9
ยงยุทธ  ใจบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
-
-
-
143
10
วิริยะ  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143
-
-
-
143
11
วัฒนชัย  พงษ์นาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
144
-
-
-
144
12
146
-
-
-
146
13
กฤษณะ  จันทร์เติม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
150
-
-
-
150
14
สมิต  ยิ้มมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
159
-
-
-
159
15
164
-
-
-
164
16
วีระเชษฐ์  ขันเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
169
-
-
-
169
17
พินิจ  เทพสาธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
172
-
-
-
172
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified