รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
คณิต   ชูคันหอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
Silver
1
วิเชียร  คนฟู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Gold
3
ประทีป  นรินทรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
138
-
-
-
138
Bronze
4
ทวี  พรมดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139
-
-
-
139
5
ธีรยศ  เวียงทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
140
-
-
-
140
6
ชูศักดิ์  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
142
-
-
-
142
7
รวิศ  คำหาญพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
143
-
-
-
143
8
ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
143
-
-
-
143
9
วิหาร  ดีปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
147
-
-
-
147
10
ดุสิต  สุขสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
150
-
-
-
150
12
วิชชาญ  จุลหริก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
154
-
-
-
154
11
ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
154
-
-
-
154
13
วิสูตร  เพ็ชรวัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
155
-
-
-
155
15
ณัฐพงษ์  ปุระตา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157
-
-
-
157
14
สุธนะ  ติงศภัทิย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
-
-
-
157
16
เธียรไชย  ภัทรสกุลชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158
-
-
-
158
17
ชัยวัฒน์  จรัสแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168
-
-
-
168
18
ชวน  ภารังกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
170
-
-
-
170
19
สาธิต  พสุวิทยกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
175
-
-
-
175
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified