รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
4
จักกริช  พฤษการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
1
วีรวัชร์  ทองยอดดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138
-
-
-
138
Gold
3
วุฒิพล  คล้ายทิพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138
-
-
-
138
Bronze
2
จินดา  เจริญพรพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
138
-
-
-
138
Silver
5
สงัด  ปัญญาพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
139
-
-
-
139
6
สันชัย  อินทพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
141
-
-
-
141
7
จารุ  คัตตพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
142
-
-
-
142
8
พีร์นิธิ  อักษร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143
-
-
-
143
9
ศรัณย์  เตชะเสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
-
-
-
144
11
นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
145
-
-
-
145
10
ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
145
-
-
-
145
13
วิทยา  วิภาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
148
-
-
-
148
14
ธรรมภิสิทธิ์  เต็มสังข์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
148
-
-
-
148
12
วิเชียร  เข็มเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
148
-
-
-
148
15
ฉลอง  วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
149
-
-
-
149
16
อภิชาติ  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
151
-
-
-
151
17
อาลักษณ์  ทิพยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
152
-
-
-
152
18
ปรเมท  เหมรชตนนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
160
-
-
-
160
19
อรรคพล  เชิดชูศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
161
-
-
-
161
20
ทวีศิลป์  กุลนภาดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
-
-
-
162
21
วรการ  จิรานันตรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
166
-
-
-
166
22
กูสกานา  กูบาฮา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
167
-
-
-
167
23
กาญจน์  หงษ์มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
173
-
-
-
173
24
อภิชาติ  ไตรแสง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
175
-
-
-
175
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified