รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ต่อศักดิ์  พฤกษะริตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138
-
-
-
138
Gold
2
ธงชัย  มาลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
3
อนันต์  เต็มเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
142
-
-
-
142
Bronze
4
วิเชียร  คำรินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
143
-
-
-
143
5
สุเทพ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
144
-
-
-
144
6
สฤษฎิ์  ปูนอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
147
-
-
-
147
7
เกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
-
-
-
148
8
วุฒิชัย  ชาติพัฒนานันท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
150
-
-
-
150
9
ดิเรก  บรรณจักร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
150
-
-
-
150
10
วีนัส  ทัดเนียม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
153
-
-
-
153
11
พงศ์ทร  สาตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
154
-
-
-
154
12
สมทบ  ฐิตะฐาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
155
-
-
-
155
13
รังสิต  เจียมปัญญา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
156
-
-
-
156
14
สังเวียน  ปินะกาลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160
-
-
-
160
15
นรฤทธิ์  สุนทรศารทูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
162
-
-
-
162
17
สุรศักดิ์  สิงห์สา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
163
-
-
-
163
16
ประพันธ์  เกียรติเผ่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
163
-
-
-
163
18
วัฒนวงศ์  รัตนวราห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
166
-
-
-
166
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified