รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ปกรณ์  ประจันบาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
138
-
-
-
138
Gold
2
สมศักดิ์  มิตะถา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
138
-
-
-
138
Silver
3
ทรงพล  อัตถากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
139
-
-
-
139
Bronze
4
เจษฎา  สิงห์เวชสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
-
-
-
144
6
เชษฐ  พัฒโนทัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
-
-
-
144
5
ยศพนธ์  นิตย์แสวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
144
-
-
-
144
8
พีรศุษม์  รอดอนันต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
148
-
-
-
148
7
ชาย  ชมภูอินไหว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
148
-
-
-
148
9
อนุพงศ์  สุทธะลักษณ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
149
-
-
-
149
10
บัลลังก์  กลิ่นจันทร์แดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
150
-
-
-
150
11
ปริยสุทธิ์  วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
151
-
-
-
151
12
รักพงษ์  เพชรคำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156
-
-
-
156
13
วีรพล  จันธิมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
160
-
-
-
160
14
รักษ์  ตนานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
171
-
-
-
171
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified