รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
บริหาร  สุวรรณเรือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
-
-
-
138
Gold
2
มณฑล  แสงประไพทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
138
-
-
-
138
Silver
3
สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
142
-
-
-
142
Bronze
4
สรายุทธ์  น้อยเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
143
-
-
-
143
5
สาทิพย์  จุไรรัตน์พร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
145
-
-
-
145
6
พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150
-
-
-
150
7
วิชัย  ศรีขวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
151
-
-
-
151
8
จิระพล  ศรีเสริฐผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
152
-
-
-
152
9
สาธิน  ประจันบาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
-
-
-
153
10
วทัญญู  รอดประพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
156
-
-
-
156
11
สุรชา  อมรพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
156
-
-
-
156
12
สุพรชัย  แสงรัตน์วัชรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
158
-
-
-
158
13
พิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163
-
-
-
163
14
ชำนาญ  เต็มเมืองปัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
164
-
-
-
164
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified