รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ปรีชา  ขันติโกมล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
138
-
-
-
138
Gold
2
รัฐชาติ  มงคลนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
-
-
-
139
Silver
3
ทรงวุฒิ  คิดควร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
141
-
-
-
141
Bronze
4
กฤษณ์  ศรีรวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
144
-
-
-
144
5
ธราธิป  ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
153
-
-
-
153
6
พิชัย  สดภิบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
155
-
-
-
155
7
ประสิทธิ์  กุลบุญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
157
-
-
-
157
8
พงศกร  เกิดช้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
183
-
-
-
183
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified