รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
6
วิษณุ  คนสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
2
ทศพล  ศรีศรทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
5
ทรงศักดิ์  ภัทราวุฒิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
4
ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
138
-
-
-
138
1
ศรันย์  คัมภีร์ภัทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
138
-
-
-
138
Gold
3
ธนากร  ทวยเศษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
-
-
-
138
Bronze
7
เมธี  มาลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
139
-
-
-
139
8
พีรดล  เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
143
-
-
-
143
9
เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
151
-
-
-
151
10
ไมตรี  ธรรมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
155
-
-
-
155
11
ธาริน  พฤกษ์บำรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
157
-
-
-
157
12
วิทวัช  น้อมบุญส่งศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
158
-
-
-
158
13
พิษณุ  ตุลยกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
165
-
-
-
165
14
สรไกร  เรืองรุ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
167
-
-
-
167
15
อภิเดช  บุญเจือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
177
-
-
-
177
16
กิตตินันท์  บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
189
-
-
-
189
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified