รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
ธนัญกรณ์  ใจผ่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
5
ภาสันต์  วิชานงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
1
วัชรินทร์  สิงต๊ะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138
-
-
-
138
Gold
3
ธนาฒน์  สุกนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
138
-
-
-
138
Bronze
4
ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
-
-
-
138
6
สุวิชาญ  สุขอนันต์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
143
-
-
-
143
7
วัจน์วงศ์  กรีพละ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
143
-
-
-
143
8
มนูญ  ตนัยโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143
-
-
-
143
10
ธิติพงศ์  โพธิพิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
144
-
-
-
144
9
ภาณุมาศ  แสวงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
144
-
-
-
144
11
กรณัท  สร้อยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
-
-
-
148
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified