รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
อุบล  ทองปัญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Gold
2
ราม  แย้มแสงสังข์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138
-
-
-
138
Silver
3
คชา  ชมชื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140
-
-
-
140
Bronze
4
สุพรรณ  ยอดยิ่งยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
140
-
-
-
140
5
สมพร  สงวนทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
141
-
-
-
141
6
พุฒิพัฒน์  ชัยเกตุธนพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
142
-
-
-
142
7
ศิวัช  แย้มโสภี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
145
-
-
-
145
8
ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
148
-
-
-
148
9
บัญชา  กินบุญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
-
-
-
148
10
ฌานนท์  ปิ่นเสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
161
-
-
-
161
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified